Autizmas: kasdienybė, iššūkiai ir galimybės

Skaitymo trukmė: 2 min.

Straipsnis originaliai publikuotas Aina.lt portale. Spalio 30 d., 2019.

Pastaruoju metu, pedagogų ir švietimo pagalbos teikėjų bendruomenėse, vienas iš aktualiausių ir dažnai aptariamų klausimų – autizmo spektro sutrikimai arba tiesiog – autizmas. Įvairūs pasisakymai, straipsniai, medikų bei kitų specialistų, tėvų, kurie augina vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimų, komentarai šia tema dažni ir viešojoje erdvėje, spaudoje. Tiesa, autizmas dabartiniame pasaulyje yra nebelaikomas liga. Tai įvairiapusis raidos sutrikimas, kurį turintys vaikai yra įvairiomis priemonėmis ir būdais ugdomi. Svarbiausias momentas – kuo anksčiau atpažinti sutrikimo požymius ir pradėti tinkamai ugdyti tokį ypatingą vaiką.

Tam, kad dar kartą „susipažinti” su autizmu ir jo ugdymo būdais bei priemonėmis, Panevėžio ikimokyklinių mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis š. m. spalio 29 d. miesto ir rajono pedagogus, švietimo pagalbos teikėjus sukvietė į pokalbį-diskusiją „AUTIZMAS: KASDIENYBĖ, IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS”.

Renginyje dalyvavo Agnė Gustė, gyvenanti Airijoje ir auginanti 9 metų autizmo spektro sutrikimą turintį sūnų. A. Gustė yra ne tik ypatingo vaiko mama. Ji – knygos „Autizmas: 365 kitokios dienos” autorė. A. Gustė buvo nusiteikusi atviram pokalbiui, diskusijai. Jos tikslas – suteikti kuo daugiau žinių iš savo asmeninės patirties tėvams, specialistams, švietimo įstaigų vadovams, visiems tiems, kurie yra neabejingi ir nori daugiau sužinoti apie autizmą. Autorė pasakojo apie tai, ko ji išmoko iš savo ypatingo vaiko, kokiose terapijose jie dalyvavo, kaip tai įtakojo jo raidą, elgesį, bendravimo įgūdžius ir santykį su aplinka. Paprastai, suprantamai pasidalijo savo asmenine kasdienine patirtimi, iššūkiais ir galimybėmis. Kiekvienas renginio dalyvis, girdėjęs autorės pasakojimą, tikrai neliko abejingas. A. Gustė atsakė į pateiktus dalyvių klausimus. Buvo sudaryta galimybė įsigyti knygą su autorės autografu. Ačiū, Agne!

Kitoje renginio dalyje vyko vaiko raidos sutrikimų terapijos ir konsultacijų centro „Penki pojūčiai” sensorinės įrangos demonstracija. Centro įkūrėjai – sensorinės įrangos ir pirmųjų lietuviškų pasunkintų priemonių „ARTI” kūrėjai. Savo veikla apjungia sensorinių technologijų bei psichikos sveikatos sritis.

Sensorinę įrangą pristatė „Penki pojūčiai” vadovė Gabrielė Tervidytė. Sensorinė įranga – inovatyvi, audiovizualinius jutimus stimuliuojanti technologija, naudojama darbui su vaikais ar suaugusiais. Leidžia valdyti patalpos šviesas, garsus iš TV ekrano arba projektoriaus. Didelė sensorinės įrangos dalis skirta ugdomiesiems žaidimams, skatinantiems kognityvinį vystymąsi. Stimuliuojant pojūčius, per juos kuriant teigiamus emocinius santykius ir ugdant naują suvokimą, vaikai drąsiau ir lengviau gali bendrauti su išoriniu pasauliu, valdyti savo emocijas bei elgesį, reakcijas. Tai puiki priemonė specialistams, pedagogams giliau pažinti savo ugdytinius, jiems padėti prisitaikyti prie naujos aplinkos, iššūkių, susikaupti, nusiraminiti ir atsipalaiduoti, pažinti vienas kitą ir plėtoti socialinius įgūdžius, kas ypač aktualu dirbant su autizmo spektre esančiais vaikais.

Įranga tinkama naudojimui švietimo, socialinėse įstaigose arba namuose. Ji lengvai integruojama turimoje aplinkoje per kelias minutes. Reikia tikėtis, kad vis daugiau švietimo ir socialinių įstaigų Lietuvoje įvertins šios įrangos reikalingumą ir planuodamos lėšas priemonių įsigijimui, teiks prioritetą būtent šiai priemonei. Ačiū, Gabriele!

Pokalbyje-diskusijoje dalyvavo virš 50 dalyvių. Tikime, kad visi dalyviai, išklausę Agnę ir perskaitę jos knygą, pakeitė požiūrį į žodį – AUTIZMAS. Ir, žinoma, išklausę Gabrielę, patikėjo, jog turėdami sensorinę įrangą savo darbo vietoje, tikrai sustiprintų ir pagerintų ugdymo kokybę, dirbdami su specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais vaikais.

Panevėžio ikimokyklinių ugdymo mokyklų logopedų ir specialiųjų perdagogų metodinio būrelio pirmininkė Eglė Mačinskienė