Dirbsime ir sugriežtinto karantino metu

Darbas koronaviruso karantino metu
Skaitymo trukmė: 3 min.

Penkių pojūčių namų lankytojai, 

pranešame, kad sugriežtinto karantino laikotarpiu Penkių pojūčių terapijos centras ir toliau tęs terapinius užsiėmimus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo” 2.2.3 papunkčiu, socialinių paslaugų teikimas nėra draudžiamas.

Terapijų nenutraukimo svarba

Kassavaitinis reguliarus Jūsų vaikų darbas ir žaidimas Penkių pojūčių namuose yra itin svarbi vaiko rutinos dalis. Kiekvieno užsiėmimo metu vyksta progresas, kuris nėra baigtinis ir kiekvienas pasiektas etapas dar nėra užtvirtintas.

Tai reiškia, kad nustojus vykti panašioms veikloms, didžioji dalis pasiekimų ims pasimiršti ir progresas dings. Dėl to, esant galimybei, rekomenduojame terapinių užsiėmimų nenutraukti.

Saugumo priemonės

Tam, kad bendravimas ir buvimas kartu būtų saugus ir neprarastų džiaugsmo, įgyvendinsime gana griežtas saugumo priemones. Jos padės mums jaustis nerizikuojantiems savo vaikų ir mūsų visų sveikata.

Vadovaudamiesi LR sveikatos apsaugos ministro – ekstremalios situacijos operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. V-2508 „Dėl Socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo būtinų sąlygų”, įgyvendiname šias būtinos saugos ir higienos sąlygas:

 1. Kiekvienam įėjusiam asmeniui bei Penkių pojūčių personalui bus privalomai matuojama kūno temperatūra (bekontakčiu termometru).
 2. Įėjus į centro patalpas privaloma: nusiauti batus ir dezinfekuoti rankas.
 3. Siekiant sumažinti kontakto galimybę, tėvelių prašome palikus vaikus terapijai išeiti pasivaikščioti.
 4. Visas centro personalas ir Penkių pojūčių klientai privalo dėvėti medicinines kaukes. Kaukės neprivalomos jaunesniems nei 6 m. vaikams arba vaikams, kuriems kaukės dėvėjimas trukdo sėkmingai dalyvauti terapiniame užsiėmime.
 5. Tarp paslaugų gavėjų išlaikysime 2 m. fizinį atstumą.
 6. Terapiniai užsiėmimai vyks tik su Jūsų vaiku. Tėveliams dalyvauti bus negalima.
 7. Terapiniai užsiėmimai vyks tik patalpose, kuriose galėsime užtikrinti 10 kv.m. paslaugos teikimo plotą.
 8. Po kiekvieno užsiėmimo vėdiname ir dezinfekuojame patalpą ir terapijoje naudojamas priemones. Užtikriname 30 min. pertrauką tarp užsiėmimų.
 9. Laikomės LR Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijų dėl rankų higienos (PDF).
 10. Centre draudžiama lankytis asmenims, turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.)
 11. Minimizuojame nebūtino personalo buvimą Penkių pojūčių namuose. Darbą planuosime taip, kad terapijos centre būtų tik labiausiai reikalingi asmenys.
 12. Primygtinai prašome atvykti ne anksčiau nei 7 min prieš numatytą užsiėmimo laiką. Iki Jūsų atvykimo norime spėti išlydėti prieš jus buvusius draugus, išvėdinti ir dezinfekuoti patalpas, atsikvėpti.

Keli mūsų patarimai Jums

 • pasikalbėti su vaikais apie tai, kas vyksta šiuo metu – kodėl nėra mokyklos, kodėl negalima eiti į būrelius, rinktis grupėms žmonių ir veikti visų kitų smagių užsiėmimų;
 • sugriežtinti higienos įpročius (plautis rankas grįžus iš lauko, po susitikimo ir kontakto su žmonėmis, laikytis atstumo nuo žmonių, nesiburti į grupes, net jei norite laikinai „įkurti” grupinį darželį ar mokyklėlę savo namuose);
 • užtikrinti, kad vaiko fizinis aktyvumas nemažėtų;
 • jei Jūs ar Jūsų vaikas pradeda karščiuoti, nelaukiant kreiptis į gydymo įstaigas (valstybės mastu yra atidaryta karštoji telefono linija 1808);
 • Susidaryti kasdienį grafiką, tvarkaraštį, nurodantį, kada kelsitės, valgysite pusryčius, mokysitės, žaisite, ilsėsitės, eisite į gryną orą ir pan.
 • Nedidinti, o gal net mažinti, priklausomai nuo dabartinio naudojimo, ekranų laiką – siūlome naudotis laiko struktūra, nurodyta šiame straipsnyje dėl ekranų naudojimo.
 • Žinias žiūrėti/klausyti ir aptarti kartu su vaiku – intensyvus informacijos kiekis apie esamą situaciją gali kelti labai daug streso ir būti sunkiai suvokiamas, todėl labai svarbu, kad vaikai negyventų nuogirdomis arba savaip interpretuojama informacija.
  Kalbėkite garsiai ir aiškiai be panikos apie tai, kaip dabar kurį laiką reikės elgtis, kaip neprarasti nuotaikos, nepasiduoti baimėms ir rūpintis savimi bei savo artimaisiais. Visas iš ekranų gautas turinys su vaiku turi būti arba žiūrimas kartu ir/arba išsamiai aptariamas, klausiant, ką vaikas suprato, kaip dėl to jaučiasi, ką galvoja taip pat tėvams, seneliams, broliams ir seserims pasidalinant savo nuomonėmis ir jausmais.
 • Tėveliams rasti galimybę pabūti vieniems, atsipalaiduoti, pasijuokti ir psichologiškai „prasivėdinti” – šios savaitės bus pilnos iššūkių, nerimas dėl galimai pakitusių pajamų, vaikų socialinių ir emocinių įgūdžių, savo gebėjimo išlaikyti stabilumą… Ieškokite labiausiai tinkamų variantų Jums asmeniškai – kalbėkimės su žmonėmis telefonu, skaitykime prasmingus straipsnius ir knygas, žiūrėkime tik tai, kas praturtina, neužkimškime savo galvos spėlionėmis ir baimėmis; pajudėkime naujai – joga, meditacija, šokiai namuose ir pan.

🧡 Su meile ir rūpesčiu,
Penkių pojūčių namų specialistai