Valstybės parama savivaldybėse: ką reikia žinoti tėveliams, auginantiems sunkią negalią turinčius vaikus

Finansinė parama tėvams, auginantiems vaikus su sunkia negalia
Skaitymo trukmė: 3 min.

Nuo 2018 m., vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, numatoma galimybė gauti paramą įvairioms priemonėms, padedančioms patenkinti vaikų su sunkia negalia sensorinius, fizinius ar emocinius poreikius. Kasmet visos Lietuvos savivaldybės įsipareigoja kompensuoti iki 1 900 Eur šeimoms, auginančioms vaikus su sunkia negalia. Ši suma yra skiriama kartą per 5 metus.

Kas gali kreiptis dėl finansavimo?

Teikti prašymus finansavimui gauti gali vaikui su sunkia negalia atstovaujantis asmuo: vienas iš tėvų, globėjas (rūpintojas), atstovas pagal įstatymą. Vaikas su sunkia negalia – vaikas, kuriam LR neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus neįgalumo lygis. Sunki negalia būna tiek fizinė, tiek psichinė, tiek kompleksinė – visoms šioms vaikų grupėms būtina pritaikyti mokymosi ir gyvenimo erdvę naudojant sensorines priemones.

Kokios priemonės yra finansuojamos?

Pagal sudarytą sąrašą finansavimą galima gauti šioms techninės pagalbos priemonėms:

 1. Balansavimo priemonės (batutai, balansavimo lentos, balansavimo pagalvėlės, mynimo, spyruokliavimo, trepsėjimo įrenginiai)
 2. Pasunkintos ir judesius varžančios (spaudimo) priemonės (antklodės, liemenės, kojų svareliai, rankų svareliai, kūno kojinės)
 3. Vaizdinės stimuliacijos priemonės (šviesų projektoriai, šviesos pluoštai, šviesos stalai, kita smulki vaizdinės stimuliacijos įranga: plokštelės, stikliukai, burbuliukai)
 4. Lietimo taktilinė įranga (smėlio stalai, kilimėliai-dėlionės, paviršiai, medžiagos, skirtos liesti, masažuokliai / vibruojantys įrenginiai, burnos stimuliacijos priemonės (kramtukai, silikoniniai ir vibruojantys dantų šepetukai, pritaikyti šaukšteliai, šakutės)
 5. Supimo įranga (supynės, hamakai)
 6. Garso slopinimo įranga (garsą slopinančios ausinės)
 7. Automobilinės kėdutės
 8. Šalmai, apsaugantys nuo galvos sužeidimo, ištikus epilepsijos priepuoliui

Vaizdinės stimuliacijos priemonių grupei (nr. 3) priklauso ir „Penkių pojūčių“ sensorinė įranga – inovatyvi, audiovizualinius jutimus stimuliuojanti technologija, naudojama darbui su vaikais ar suaugusiaisiais. Ji leidžia bet kokią erdvę (tiek namų miegamąjį ar gyvenamąjį kambarį, tiek darželio / mokyklos klasę) paversti kontroliuojamų audiovizualinių, edukacinių stimulų erdve. Vaikams itin svarbu, kad erdvė, kurioje jie praleidžia daug laiko, būtų ne tik fiziškai pritaikyta jų gerovei, bet ir stimuliuotų įvairių įgūdžių ugdymą. Edukacinis ir relaksacinis turinys sensorinėje įrangoje, intuityviai valdomas iš vieno planšetės ekrano, vaikui leidžia atrasti naujus potyrius, o tėveliams patirti sensorinės erdvės universalumą: ji ne tik padeda atsipalaiduoti, bet ir padirbėti.

Kokio dydžio finansavimo galima tikėtis?

Priemonių įsigijimui skiriama suma – ne daugiau nei 1 900 Eur. Ši suma gali būti skiriama vieną kartą per 5 metus arba padalinama mažesnėmis sumomis ir skiriama kelerius metus iš eilės. 2019 m. skirtų lėšų paskirstymas kiekvienoje savivaldybėje.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad skirtingos savivaldybės taiko skirtingus kompensavimo mechanizmus: vienur galima pateikti išankstinio mokėjimo sąskaitą bei pinigai yra pervedami į šeimos sąskaitą ir tik tuomet mokama už prekes; kitose savivaldybėse pirmiausia šeima nusiperka prekę ir, tik pateikus sąskaitą faktūrą, nurodyta suma pervedama į šeimos sąskaitą.

VšĮ „Penki pojūčiai“ mokėjimui suteikia vieno mėnesio atidėjimą. Per šį laiką savivaldybės dažniausiai perveda reikiamą pinigų sumą, tad šeima iš savo kišenės mokėti neturi.

Kur kreiptis dėl finansavimo?

Laisvos formos prašymas teikiamas savivaldybės administracijai – socialinės paramos skyriui – pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Prašyme pareiškėjas nurodo savo vardą, pavardę, vaiko su sunkia negalia vardą ir pavardę bei gyvenamąjį adresą.

Jei susiduriate su situacija, kad jūsų savivaldybės socialinės paramos skyrius nežino apie šį kompensavimo mechanizmą, visuomet galite kreiptis į aukštesnias pareigas einančius savivaldybės atstovus arba Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių paslaugų skyrių.

Kada teikiami prašymai?

Kiekviena savivaldybės administracija nustato prašymų priėmimo terminą einamųjų metų laikotarpiui. Ankstesniųjų metų praktika rodo, kad paprastai prašymų teikimas vyksta vasaros metu, o sprendimai dėl prašymų priimami iki rugpjūčio 1 d., tačiau šeimos turėtų drąsiai kreiptis bet kuriuo metu. Jei šių metų prašymų priėmimo laikas jau bus pasibaigęs, jūsų šeimos prašymą registruos kitiems metams.

Kaip teikiami prašymai?

Prašymas gali būti teikiamas tiesiogiai savivaldybės administracijai raštu arba elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas saugiu pareiškėjo elektroniniu parašu arba pareiškėjo asmens tapatybė turi būti patvirtinta kitais saugiais būdais (pvz.: per elektroninę bankininkystę).

Kartu su prašymu reikia pateikti šiuos dokumentus ar jų kopijas:

 • vaiko su sunkia negalia neįgaliojo pažymėjimo kopiją (jeigu šios informacijos nėra Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie SADM duomenų bazėje);
 • vaiko su sunkia negalia tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • išrašą iš asmens medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“);
 • Šeimos gydytojo sensorinių priemonių rekomendaciją (šeimos gydytojas gali siūlyti konkrečias sensorines priemones, reikalingas vaikui, pasitaręs su tėvais ir išklausęs jų poreikius).

Kaip dažnai galima gauti finansavimą?

Vaikui su sunkia negalia tiek priemonių įsigijimas, tiek būsto pritaikymas gali būti pakartotinai suteikiamas ne anksčiau kaip po 5 m. nuo paskutinio prašymo patenkinimo. Tačiau gali būti išskiriami tie atvejai, kai dėl pasikeitusios vaiko su sunkia negalia sveikatos būklės reikalingi papildomi būsto pritaikymo darbai. Tuomet nustatyta savivaldybės administracijos tvarka sprendimą priima sudaryta komisija. Konkrečiais atvejais turėtumėte konsultuotis su savo savivaldybės socialinės paramos skyriumi.

Išsamiai su atnaujintu tvarkos aprašu galima susipažinti čia.

Ar pagalbą gali gauti tik vaikus su sunkia negalia auginančios šeimos? Ką daryti kitiems?

Kol kas, deja, valstybė sensorinių priemonių įsigijimo kompensaciją skiria tik šeimoms, auginančioms sunkią negalią turinčius vaikus. Nepaisant to, „Penkių pojūčių“ komandai svarbios visų šeimų, auginančių specialių poreikių turinčius vaikus, galimybės. Valstybei nesuteikiant finansinės paramos, galima įsigyti sensorinę įrangą mokant dalimis be kainos pakilimo, tereikia kreiptis į mus.

Jei turite klausimų, drąsiai rašykite mums arba skambinkite telefonu (8-5) 232 2505 arba užeikite gyvai pamatyti sensorinę įrangą Šermukšnių g. 1-19, Vilniuje.