Gabrielė Tervidytė – Arandi

VšĮ „Penki pojūčiai“ steigėja, atvejo vadybininkė

Gabrielė Tervidytė – Arandi

Socialinės politikos ekspertė ir socialinė darbuotoja, VšĮ „Penki pojūčiai“ steigėja, dirbanti su pažeidžiamiausių visuomenės grupių emocine ir psichine sveikata, sutrikimų turinčiais vaikais, jų šeimomis ir įvairiais šios srities specialistais.

Socialinio darbo ir socialinės politikos studijas Lietuvoje ir užsienyje baigusi, dirbanti socialinėje srityje su pažeidžiamomis visuomenės grupėmis jau ilgiau nei 15 metų. Besivystančiose pasaulio šalyse vykdžiusi ne vieną ilgalaikį projektą, remiantį vaikų ir jaunuolių psichosocialinę sveikatą, reguliariai dalyvaujanti demokratizacijos ir žmogaus teisių misijose, organizuojamose Europos Sąjungos institucijų.

Mokymų vedimo daugiametė tarptautinė patirtis

Mokymų vedimas Gabrielės profesiniame gyvenime atsirado pradėjus dalyvavimą nevyriausybinių organizacijų veikloje ir studijuojant universitete, norint apjungti profesines žinias ir bendravimą su kolegomis, bendraamžiais, plečiant pilietinį sąmoningumą, socialinę atsakomybę ir kokybiškas paslaugas įvairioms visuomenės grupėms.

Po daugelio profesinės veiklos metų užsienyje, prieš kelis metus į Lietuvą grįžusi ir įkūrusi „Penkis pojūčius” Gabrielė šiuo metu daugiausia mokymų veda socialinių paslaugų teikėjams apie darbą su psichikos ir proto negalias, sutrikimus turinčiais asmenimis (vaikais ir suaugusiais) bei jų šeimomis. Šie mokymai tiesiogiai prisideda prie deinstitucionalizacijos (socialinės globos įstaigų pertvarkos) proceso Lietuvoje.

Sensorinės įrangos metodikos kūrėja

Gabrielė taip pat inicijavo sensorinės įrangos darbo metodikos kūrimą ir dirba su specialistais mokydama ją naudoti švietimo ir įvairių įgūdžių ugdymo procese.

Specialistė vadovaujasi holistiniu globaliu požiūriu – kiekvienas žmogus yra svarbus, vertingas ir negali būti paliktas vienas su jo gyvenime kylančiais sunkumais.

„Visa yra vienis”, – yra Gabrielės mantra, kuri atsispindi jos vykdomose iniciatyvose ir veiklose.