Mintautė Sudžiūtė

Muzikos terapeutė

Mintautė Sudžiūtė

Baigusi psichologijos studijas Vilniaus universitete ir muzikos terapijos magistro studijų programą, Mintautė apjungė psichologijos žinias ir nuo pat vaikystės lydinčią muzikavimo patirtį, kuri prasidėjo fortepijono studijomis muzikos mokykloje ir tęsėsi koncertmeisterės patirtimi, akomponuojant chorams, ansambliams, įvairiems instrumentams repeticijų, koncertų, įvairių konkursų metu.

Dirba su vaikais ir paaugliais, turinčiais specialiųjų poreikių. Terapijos procese Mintautė pasitelkia muziką kaip tarpininką, leidžiantį sukurti unikalų terapinį ryšį su vaiku, kaip alternatyvią kalbą, leidžiančią vaikui išreikšti tai, ko negali pasakyti žodžiais, išlaisvinanti spontaniškumą ir drąsą veikti, leidžiančią mokytis naujų komunikavimo ir tarpusavio santykio užmezgimo ir palaikymo su kitais būdų.

Muzikos terapijoje gali dalyvauti visi vaikai, nepriklausomai nuo muzikinių, fizinių ir socialinių įgūdžių, nes kiekviename žmoguje slypi įgimtas gebėjimas reaguoti į muziką. Mintautei artimiausia improvizacinė muzikos terapija, kurios metu vaikas kartu su terapeutu groja ir improvizuoja įvairiais instrumentais. Čia nesiekiama muzikinio rezultato ir svarbiausias tikslas ne visada yra graži muzika. Kiekvienas vaikas turi savo unikalią muzikinę raišką, kuri yra atliepiama, vystoma ir plėtojama bendros muzikinės improvizacijos su terapeutu metu.

Gali vesti užsiėmimus šiomis kalbomis: lietuvių, rusų, anglų.